Skip to main content

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Juwenta

Paspoort of rijbewijs

Gelieve een geldig paspoort of geldig rijbewijs te tonen, zodat er een kopie van gemaakt kan worden, voorwaarde van de verzekerings mij. Ook van het marifooncertificaat wordt een kopie gemaakt.

Annuleren

Kan de huurder de reis niet ondernemen, moet dit tijdig de verhuurder worden gemeld. Wordt een vervangende charter gevonden, ontvangt de huurder de aanbetaling minus gemaakte kosten terug. Vinden beide partijen geen vervangende charter, heeft de verhuurder recht op de volledige huursom.

Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering raden wij U ten alle tijden aan, om het hoge risico van uitval te dekken. Wij kunnen deze verzekering voor U alsluiten. Bij annulering berekenen wij 15,- behandelingskosten.

De annuleringsverzekering kost 5,5% gerekend over de huursom + poliskosten + assurantiebelasting voor de gehele bemanning. Wenst U een zakenclausule komt er 1 % bij. Gelieve bij boeking de namen van de medereizigers op te geven en bij extra zakenclausule de naam van de plaatsvervanger.

Reisverzekering

Verder adviseren wij U een reisverzekering af te sluiten voor zelf veroorzaakte schades, tegen verlies, inbraak, diefstal enz. De eigenaar heeft het schip WA en vol cascoverzekerd met een eigen risico in de hoogte van de gestelde borgsom, per schadegeval. In geval van schade wordt de borg ingehouden. De borg dient U รก contant te deponeren. Persoonlijk eigendom is niet meeverzekerd. De borg wordt U naar schadevrije teruggave van schip en uitrusting teruggegeven. Schades en verlies worden met de borg verrekend. De verhuurder is niet aansprakelijk te stellen voor personen en schadegevallen.

Terug brengen

Verlaat de huurder het schip elders, als afgesproken, om welke reden dan ook, wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor alle kosten om het schip te water of over land terug te brengen naar de charterhaven Workum.

De huurder is verplicht het schip op tijd terug te brengen, komt de huurder zijn verplichting niet na, wordt voor elk dagdeel of dag dat de huurder het schip te laat terug brengt, het dubbele per dag in rekening gebracht. Bij schade dient de huurder eerder terug te komen.
Uitgesloten hiervan zijn schades en gebeurtenissen, die berusten op oorlogsgeweld, overmacht, totale onschuld van de huurder en alles wat de verzekeringsmij. dekt.

Het jacht moet schoon, vaarklaar, zeilklaar en volgetankt met water en diesel aan de verhuurder worden overgegeven. Toestand van het schip, complete uitrusting en inventaris van het schip worden aan hand van een checklijst, is onderdeel van het verdrag, gecontroleerd. Het gasverbruik en dieselverbruik komt voor rekening van de huurder. Bij een verstopte wc berekenen wij 50,- aan ontstoppings, schoonmaakkosten en reiskosten.

Als het schip van binnen en van buiten niet voldoende schoongemaakt is, mag de verhuurder . 90,- schoonmaakkosten berekenen. Ook kunt U voor afvaart melden, dat de schoonmaak door de verhuurder verricht kan worden, schoonmaakkosten . 75,-.

Bij schade

Bij schades, aanvaringen of andere averijen dient U direkt telefonisch de huurder in te lichten. Bij schades aan schip of personen, moet de huurder een verklaring van de gang van zaken, schriftelijk, afgeven en eventueel een bevestiging van getuigen, havenmeester, arts of andere deskundige en dient huurder eerder terug te komen. Bij aanvaring altijd een politierapport op laten stellen.
Kleine reperaties door normale slijtage, mogen door de huurder tot 60,- ondernomen worden. Naar overlegging van een faktuur met btw, ontvangt de huurder de voorgeschoten kosten terug. Reperaties boven 60,- moet worden overlegd met de verhuurder.

Voor handelingen en nalatigheden van de huurder, waarvoor de verhuurder van derden aansprakelijk gesteld wordt, houdt de huurder de verhuurder vrij van alle prive en strafrechtelijke gevolgen of feiten, ook geldt dit voor alle gerechtelijke en buitengerechtlijke kosten en rechtsvervolging in binnen en buitenland. Wordt het schip niet op tijd aan de huurder geleverd, mag de huurder na 24 uur de huurovereenkomst ontbinden en aanspraak maken op de volledige terugbetaling van de volledige huursom. Verdere aanspraken in welk opzicht dan ook, zijn uitgesloten. Aan personen onder 18 jaar worden geen schepen verhuurd. Mondelijke afspraken of veranderingen van het verdrag dienen schriftelijk te worden bevestigd. Verhuurder verhuurt eigen schepen en schepen van derden. M.b.t. schepen van derden is die verhuurder niet aansprakelijk te stellen, alleen verantwoordelijk voor de provisie, welke de verhuurder ontvangt.

Ervaring zeemanschap

De huurder verklaart uitdrukkelijk: Het zeemanschap te beheersen en voldoende ervaring te hebben in het varen met een jacht. De wettelijke richtlijnen van het gastland te handhaven en alle nodige formaliteiten te vervullen. Geen verandering aan schip en tuigage enz te ondernemen en de mast niet te strijken. Schip en uitrusting met zorg te behandelen. Het schip met bootschoenen te belopen en niet zonder nadere afspraak met de verhuurder huisdieren aan boord mee te nemen. Nachttochten niet te ondernemen, pas vanaf de derde huurdag, geen wedstrijden te varen en geen andere jachten te slepen. U dient het logboek in eenvoudige vorm in te vullen en aan boord te laten. Het schip mag niet aan derden worden overhandigt. Dagelijks koelwater, motorolie te controleren, vetpers te gebruiken en wierfilter schoon te maken.

Droog vallen

Het is verboden met de jachten droog te vallen m.u.v. de platbodems. Niet tijdens het zeilen de motor te gebruiken.

Voor gerechtelijke onenigheden e.d. voortvloeiende uit dit verdrag komen de partijen overeen dat geprocedeerd wordt bij de Arrondissements Rechtbank in Leeuwarden of het kantongerecht te Sneek, in de Nederlandse taal.

Niet buiten boeien varen

Het is ten strengste verboden om met dit schip, de juwenta, buiten de betonning of boeien te varen. (ijsselmeer, randmeren, heel Nederland) doet u dit toch en het schip zal vast lopen op een zandbank of gesteente wat zich onder water bevind, dan worden alle kosten voor het vlot trekken of takelen van het schip op de huurder verhaald. Ook de reparatie kosten aan het onderwaterschip, roerblad, schroef, boeg en hekschroef worden op de huurder verhaald.

Wilt u onze boot reserveren? Bekijk hier hoe u dat kunt doen.